Kalender

 

Uke 48
Tirsdag 30. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe
Onsdag 1. Samling for grupper i hjemmene
Fredag 3. One80 Ungdomsmøte, Kathrine Killingland taler, Kafè.
Søndag 5. Kl. 11:00 ADVENTSKONSERT med Arvid og Ragnhild  Pettersen m/venner, søndagsskole og bibelklase. Misjonsfokus, besøk av Vidar Aronsen fra New Life Ministries og kollekt til Bibler til et stort land i Asia. Kirkekaffe.

Uke 49
Tirsdag 7. kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 8. kl. 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Fredag 10. Kl. 18:00 Connection (5.-7. trinn).
Fredag 10. Kl. 20:15 One80, Ungdomsmøte, Lillian taler.
Søndag 12. Kl. 11:00 Gudstjeneste, Arve Bækkelund taler, Tema: er juleevangeliet troverdig og hva betyr det for oss? Søndagsskole, bibelklasse og kirkekaffe.

Uke 50
Tirsdag 14. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 15. Samling for grupper i hjemmene.
Fredag 17. Kl. 18:30 Tentro
Fredag 17. Kl. 20:15 One80 ungdomsmøte, juleavslutning, Arve Bækkelund taler.
Søndag 19. Kl. 16:00 VI SYNGER JULA INN!

Uke 51
Tirsdag 21. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 22. Kl. 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Fredag 24. Kl. 15:30 Høytidsgudstjeneste for hele familien

Uke 52
Fredag 31. Kl. 18:00 Nyttårsfest for hele menighetsfamilien. Se mer info på http://www.betaniagrimstad.no/velkommen-til-nyttarsfeiring/(åpnes i en ny fane)

ung-gutt-leser-bibelen