av | feb 25, 2024

av | feb 25, 2024

Søndag 24. Palmesøndag kl. 18:00 Fortellingen om Påske, besøk av Lillian & Stian Lauvås og Morten Svanevik. Fortellingen om Påske er en ca. 70min lang forestilling som gjennom skriftlesning, skuespill og musikk tar for seg hendelsesforløpet i Jerusalem i påskeuken for 2000 år siden. Historien som formidles er direkte fra bibelen – den er gripende og vakker og maler et bilde av selve fundamentet og kjernen i den kristne tro. Samtidig er forestillingen historisk og kulturell, i den forstand at den er relevant for alle mennesker – ikke bare de som allerede tror. Opplegget er hovedsakelig beregnet for voksne, men vi opplevde at de helt ned i tweens-alder fulgte godt med i fjor. Dette er en fantastisk mulighet til å invitere med seg kirkefremmende, og ellers hvem som helst som vil bli påminnet om hva påsken egentlig handler om. Tilbakemeldingene fra fjoråret var overveldende, både fra de som ikke tror så mye, til de som har vandret et helt liv med Jesus. Vi er derfor oppmuntret og klare for å dele forestillingen og budskapet med enda flere i 2024, og har nå begynt å ta bookinger til en påske-turné. Billetter kr. 150.- Mer informasjon kommer.