Gi en gave til menigheten

Du kan gi gave til menighetens arbeid på flere måter:

 • VIPPS nr. 18176
 • Kollekt på møtene
 • Via bankterminaler på møtene
 • Enkeltgave via bank, konto:  2801.42.61992
 • Fast givertjeneste via bank. Legg inn fast trekk fra din konto, til Betanias konto nr. 2801.42.61992. Merk beløpet som gave. 

Skattefritak for gaver 

Få fradrag for inntil kr. 25.000,- pr. år ved å registrere deg som giver . 

 Begrensninger for gaver det ønskes skattefritak for:

 • Vi klarer ikke å fange opp gaver gitt via vipps 
 • Alle gaver må i utgangspunktet være gitt i norske kroner

Skattefritak for gaver til menigheten

Alle enkeltperson som innbetaler skatt og firmaer kan du få skattefritak for gaver til menigheten for inntil kr. 50.000,- årlig. 

For at vi skal kunne innberette dette til myndighetene slik det kreves, må vi ha ditt personnummer, eller organisasjonsnummer dersom du driver firma.  

Videre må det gå tydelig frem at de beløpene som er innbetalt til menigheten er gaver, enten til menighetens drift, eller de er øremerket til spesielle tiltak som misjon eller opp mot andre innsamlingsaksjoner i regi av menigheten. 

Det betyr:  

 • at gavene må sendes til menighetens konto nr. 2801.42.61992 
 • at det går tydelig frem hvem som er giver, og at vi har ditt personnummer
 • Beløpet må være på menighetens konto innen 31.12. samme år 
 • Dersom du gir din gave på bankterminalen i et møte, må du i etterkant levere kvitteringene til  kontormedarbeider og merke innbetalingen med gave, navn og personnummer

Vipps-gave-nummer

Ofte stilte spørsmål om skattefritak for gaver

 • Må jeg stå som medlem i menigheten for å få fradrag for gaver? -Nei, det trenger du ikke, men vi må uansett ha personnummeret ditt, eller et organisasjonsnummer dersom du driver firma. 
 • Er det en minsteramme for hva jeg kan få fradrag for? -Ja, det er det. Dersom vi skal innrapportere din gave, må den være på minimum  kr. 1 500,- pr. kalenderår.
 • Er det noen garanti for at denne ordningen vil gjelde når året er omme? -Ordningen gjelder for et år om gangen og det gjøres stadig endringer. Vi forholder oss til det myndighetene går ut med når året starter, men kan ikke garantere for hvor lenge ordningen vil vare. Så langt har ikke ordningen blitt innskrenket eller endret til en dårligere avtale i løpet av et år, og vi forventer at vi blir varslet om endringer i god tid. Vi vil da kommunisere dette videre til våre givere så fort vi får opplysninger om at det vil komme endringer. 

Om Betania Grimstad

Vi ser gjerne at du støtter menighetens omfattende arbeid. Menigheten har tilbud til barna på søndager, gjennom søndagsskole og bibelklasse. Menigheten har et spennende Tweens arbeid «Connection» som samler mellom 130 og 200 unger fra 10 til 13 år hver fjortende dag.  Vi har tilbud om leirer og turer til barn og unge.  Vi har tilbud om tentro-opplæring (konfirmasjon).  Vi har også et variert tilbud til ungdom gjennom det vi kaller for «One80».  Hver søndag arrangerer vi gudstjeneste, der ulike lovsangskor og grupper deltar.  Vi arrangerer seminarer, eller deltar på ulike arrangementer, og sender deltakere fra menigheten på større arrangementer i andres regi. 

Menigheten er tungt inne som støtte-menighet i flyktningarbeidet i Jordan, vi støtter misjonsprosjekter i Kina og Ukraina og andre steder når det ligger til rette for det. 

Vi er en frittstående selvstendig menighet med eget styre, der menighetsmøtet eller årsmøtet er menighetens øverste organ. 

Menigheten er tilsluttet Pinsebevegelsen i Norge, og vi deltar på lederkonferanser både lokalt og nasjonalt i regi av Pinsebevegelsen. 

For å ha stemmerett i menigheten, må du skrive under en medlemsavtale. Du kan også stå som tilhørig til menigheten, uten stemmerett dersom du ønsker en litt løsere tilknytning. Det er også fullt mulig å engasjere seg i menigheten uten noen formell tilknytning. 

Vi søker om tilskudd fra stat og kommune for de som gir oss grønt lys for det, enten du er medlem eller tilhørig, og må da bruke ditt personnummer for at dette skal utløse disse tilskuddene. I slike tilfeller er det ikke mulig å stå tilsluttet eller være medlem i andre menigheter samtidig. 

Betania Menighetssenter mener det er viktig med formelle strukturer, der ulike ansvarsforhold er avklart og regulert gjennom klare vedtekter, bygget på bibelske prinsipper for hvordan en menighet skal fungere.  

Ta kontakt med pastor eller administrasjonsleder dersom du ønsker å bli med i menighetsfellesskapet vårt.