Velkommen til gudstjeneste i Betania Grimstad søndag 26. mai kl. 11:00. Bodil Eskedal taler, Frank Haukeland m/ team synger, det er søndagsskole og kirkekaffe. Translation to English and Ukrainian.