Første søndag i advent markeres kl. 11:00 i Gudstjenesten på Betania. Misjonær Vidar Aronsen taler og forteller fra et stort misjonsland i Asia. Det bli selvfølgelig en mulighet til å bli med og delta i en misjonskollekt. Magnus m/ team synger, det blir søndagsskole...