Hurra, vi kan igjen samle 200 i Betania!

av | jan 14, 2022

Hurra, vi kan igjen samle 200 i Betania!

av | jan 14, 2022

Fra 24. januar gjelder nye smittevernregler som gjør det letter for oss som driver kirke og ønsker å samles til Gudstjeneste, tilbedelse og fellesskap.
Norges Kristne råd har gjort en flott jobb for oss i kirkelandskapet gjennom pandemien og igjen hjelper de oss med å forstå hva det betyr for oss.
Legg spesielt merke til at munnbind ikke bare anbefales, men påbys på innendørs arrangement hvor du ikke kan holde meteren!

De oppsummerer følgende:

Maksimalt 30 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
Maksimalt 200 personer ved bruk av faste tilviste sitteplasser.
Ved kirkevandring i kristne trossamfunn kan nye deltakere slippes inn kontinuerlig når noen går ut. Ettersom det i dette tilfelle er snakk om et arrangement uten faste tilviste plasser er maksimumstallet som kan være inne i kirkerommet samtidig 30 personer.
Korsang eller korpsmusikk skal foregå utendørs.
Begravelser og bisettelser regnes som offentlig arrangement.Minnestunder etter begravelser og bisettelser er å regne som privat arrangement. Men ettersom kirker og menigheter ofte er involvert i slike tar vi dette med her: Det er gjort et unntak fra hovedregelen for private arrangementer ved at man kan ha være 200 personer innendørs og utendørs.
Munnbind påbys på alle innendørs arrangementer når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

Her er link til den totale smittevernelderen: https://norgeskristnerad.no/korona/