Kalender

Uke 6
Fredag 10. One80 Ungdomsmøte, besøk av team Bibelskolen i Filadelfia Kristiansand, Lock in.
Søndag 12. Kl. 11:00 Gudstjeneste Arve Bækkelund taler, Ingvild og Ole m/team synger, søndagsskole, mulighet for forbønn og kirkekaffe.

Uke 7
Tirsdag 14. kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 15. kl 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Torsdag 16. kl. 17:30 Barnekoret øver.
Fredag 17. Kl. 18:00 Connection (5.-7. trinn). Registrering av VIP medlemmer på forhånd på https://www.betaniagrimstad.no/connection/
Fredag 17. kl. 20:15 One80 Ungdomsmøte.
Søndag 19. kl. 11:00 Gudstjeneste, Torsten Mentzoni taler, (Tema «Bro til tro») Magnus m/ team synger, søndagsskole og kirkekaffe. Det er alltid tilbud om forbønn i Betania.

Uke 8
Mandag 20. Kl. 18:00 Andakt på Berge gård.
Tirsdag 21. kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 22. Samling for grupper i hjemmene.
Fredag 24. Kl. 20:15 One80 Ungdomsmøte.
Søndag 26. Kl. 17:00 Gudstjeneste, Ole Myklebost taler,  One80 lovsangsteam, søndagsskole og kirkekaffe.

Uke 9
Tirsdag 28. kl. 06:00 Bønn.
Onsdag 1. mars kl. 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Torsdag 2. kl. 14:30 Tentro.
Torsdag 2. kl. 17:30 Barnekoret øver.
Fredag 3. kl. 18:00 Connection (5.-7. trinn). Registrering av VIP medlemmer på forhånd på https://www.betaniagrimstad.no/connection/
Fredag 3. kl. 20:15 One80 Ungdomsmøte.
Søndag 5. kl. 11:00 Gudstjeneste, Arve Bækkelund taler, nattverd, Frank m/ team synger, søndagsskole og kirkekaffe.

Uke 10
Tirsdag 7. kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe
Onsdag 8. Samling for grupper i hjemmene.
Fredag 10. Kl 18:30 Tentro
Fredag 10. Kl. 20:15 One80, Ungdomsmøte.
Søndag 12. kl. 11:00 Familiemøte med Kamilla og Linda.

Uke 11
Tirsdag  14. kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 15. kl. 19:00 ÅRSMØTE FOR BETANIA MENIGHETSSENTER.
Torsdag 16. Kl. 14:30 Tentro.
Torsdag 16. Kl. 17:30 Barnekoret øver
Fredag 17. – Søndag 19. Tentro er på tur til Solstrand leirsted
Fredag 17. Kl 18:00 Connection (5.-7. trinn).
Fredag 17. Kl. 20:15 One80, Ungdomsmøte.
Søndag 19. Kl. 11:00 Gudstjeneste, Espen Nystad taler, Ingvild og Ole Myklebost m/ team synger, søndagsskole og kirkekaffe.

Uke 12
Tirsdag 21. Kl. 06:00 Bønn og Morgenkaffe.
Onsdag 22. Samling for grupper i hjemmene.
Fredag 24. Kl. 20:15 One80 Ungdomsmøte, Jonathan Eilertsen taler.
Søndag 26. Kl. 11:00 Gudstjeneste med besøk av Jan Kjosavik fra «Åpne Dører», Magnus m/team synger, søndagsskole og kirkekaffe.

Uke 13

Andre viktige datoer:
Fredag 17.mars-søndag 19. mars, Tentro tur til Solstrand.
Søndag 7. mai, Avslutningshøytid for Tentro.
Fredag 12. mai- søndag 14. mai Møtehelg med Evangeliesenteret i Grimstad.
Onsdag 12. juli – søndag 16. juli DFEF sommerstevnet på Solstrand
Fredag 22. september – søndag 24. september, Menighetsweekend på Solstrand

 

 

 

ung-gutt-leser-bibelen