Kalender

Uke 20
Onsdag 18.         Samling for grupper i hjemmene.
Torsdag 19. Kl. 17:30 Barnekoret øver
Fredag 20. Kl. 20:15 One80 Ungdomsmøte, kafè.
Søndag 22. Kl. 11:00 Fellesøkumenisk familiesamling på Kirkeheia. Kamilla Austefjord taler.
Barnekoret G-kor/singin delater. Kirkekaffe.

Uke 21
Tirsdag 24. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe
Onsdag 25. Kl. 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Fredag 27. Kl. 18:00 Connection
Fredag 27. Kl. 20:15 One80, Ungdomsmøte.
Søndag 29 Kl. 11:00 Gudstjeneste, Kjell Ohldieck taler, Frank og Magnus m/team synger, søndagsskole, bibelklasse og kirkekaffe. 

Uke 22
Tirsdag 31. kl 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 1.        Samling for grupper i hjemmene.
Torsdag 2. Kl 17:30 Barnekoret øver.
Fredag 3. Kl. 20:15 One80, Ungdomsmøte.

Uke 23
Mandag 6. 2. Pinsedag kl. 17:00 Gudstjeneste, Arve Bækkelund taler, Ole og Ingvild m/ team synger, søndagsskole, bibelklasse og kirkekaffe.
Tirsdag 7. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 8. Kl. 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Fredag 10. Kl. 18:00 Connection
Fredag 10. Kl. 20:15 One80, Ungdomsmøte.
Søndag 12. Kl. 11:00 Menighetstur/Søndagsskoletur (mer informasjon kommer)

Uke 24
Tirsdag 14. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 15. Kl. 19:00 LEDER OG TJENERSAMLING FOR ALLE MED LEDER OG TJENERFUNKSJON I BETANIA

 

ung-gutt-leser-bibelen