Kalender

Uke 37
Tirsdag 13. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 14. Kl. 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Fredag 16. Kl. 18:00 Connection (for 5.-7. trinn). HUSK registrering av VIP medlemer gjøres på digitalt på forhånd på https://www.betaniagrimstad.no/connection/
Fredag 16. Kl. 20:15 One80 Ungdomsmøte, Ingrid Gusdal taler, kafè.
Søndag 18. Kl. 11:00 Gudstjeneste, Arve Bækkelund taler, lovsang, søndagsskole og kirkekaffe.

Uke 38
Mandag 19. Kl. 18:00 Andakt på Berge gård.
Tirsdag 20. Kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Tirsdag 20. Kl. 19:00 Styremøte i Betania.
Onsdag 21.  samling for grupper i hjemmene.
Torsdag 22. kl. 17:30 Barnekoret øver.
Fredag 23.-søndag 25. Menighetsweekend på Solstrand. Mer info: https://www.betaniagrimstad.no/menighetsweekend-23-25-sept-2/

Uke 39
Mandag 26. kl. 19:30 Damemøte i Betania.
Tirsdag 27. kl. 06:00 Bønn og morgenkaffe.
Onsdag 28. kl. 19:30 Bibel, bønn og lovsang.
Fredag 30. Kl. 18:00 Connection (for 5.-7. trinn). 
Fredag 30. kl 20:15 One80 Ungdomsmøte.
Søndag 2. oktober kl. 11:00 Gudstjeneste, Arve Bækkelund taler, Magnus m/ team synger, søndagsskole, kirkekaffe.

 

ung-gutt-leser-bibelen