Informasjonskapsler (cookies)

Brukeravtale
Ved fortsatt bruk av vår nettside godtar du vår bruk av cookies (med mindre du har konfigurert nettleseren til å ikke godta cookies.) Du kan selv konfigurere nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler eller bruke privat nettlesings-alternativer.

Hva er en informasjonskapsel?
En informasjonskapsel er en liten tekstfil som et nettsted lagrer på datamaskinen eller mobilenheten når du besøker nettstedet. Slik blir det mulig for nettstedet å huske dine innstillinger over en tidsperiode, og du som bruker vil få en bedre brukeropplevelse av nettstedet.

Hvordan bruker vi informasjonskapseler?

YouTube
Vi har enkelte videoer integrert fra YouTube på side. YouTube bruker informasjonskapsler for å vite hvor videoene er plassert, og også ved avspilling vil de samle informasjon om at du har sett videoen. YouTube er ansvarlig for behandling av innsamlet informasjon.

Google Analytics
Brukes til å måle trafikken på siden og hjelper oss med å forbedre nettstedet. Programvaren bruker en rekke informasjonskapsler som bl.a. bidrar til å kartlegge om besøkende har vær på nettstedet tidligere. Disse informasjonskapslene brukes til statistiske formål og enkeltbrukere blir ikke identifisert.

Tredjeparst plug-in
Noen tredjeparts plug-in er aktiver på nettstedet, og disse kan samle inn non-personlig informasjon om brukeren. I disse tilfellene er tredjepart ansvarlig for behandlingen av innsamlet informasjon.

Nettstedet benytter disse tredjeparts plug-in:
Smash Balloon Custom Facebook Feed
Yoast SEO
Really Simple SSL

 

 

Personvern

Ditt personvern er viktig for oss. Vårt mål er å holde deg som person godt informert om vår behandling av dine personopplysninger og at all informasjon rundt dette skal være tydelig og lett tilgjengelig. Dersom du har spørsmål knyttet til denne erklæringen, eller til vår behandling av dine personopplysninger, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Kontaktinformasjon finner du nederst i denne erklæringen.

Betania menighetssenter er tilknyttet De Frie Evangeliske forsamlinger og pinsebevegelsen i Norge. Vi har Gudstjenester hver uke gjennom hele året, har et aktivt barne-, og ungdomsarbeid. Vi har ukentlige smågruppe-samlinger i hjemmene. Gjennom året deltar vi på en rekke kurs, samlinger og konferanser.

Generelt

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke opplysninger vi samler inn om våre medlemmer/medarbeidere og andre som har en tilknytning til oss, hvorfor vi samler inn og bruker opplysninger, samt hvordan vi ivaretar dine rettigheter og regler i personvernlovgivningen.

Innsamling, lagring, utlevering og annen behandling av personopplysninger, er regulert i personopplysningsloven. Loven stiller bl.a. strenge krav til konfidensialitet og sikkerhet ved behandling av personopplysninger. Datatilsynet fører tilsyn med loven.

Datatilsynet definerer:
Personopplysning som en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform (for ansiktsgjenkjenning) og fødselsnummer (både fødselsdato og personnummer).

Sensitive personopplysninger som opplysninger om rasemessig eller etnisk bakgrunn, eller politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger.

Behandlingsansvarlig

Administrasjonsleder i Betania menighetssenter er ansvarlig for vår behandling av personopplysninger, og har ansvaret for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til loven.

Hjemmel for behandlingen av opplysningene:

Vi behandler personopplysninger basert på følgende hjemler:

 • Samtykke fra den enkelte GDPR art 6.1 a og art 9.2 a
 • Oppfyllelse av en avtale med den registrerte GDPR art 6.1 b
 • Rettslige forpliktelser i henhold til andre lover GDPR art 6.1 c

Hvilke typer personopplysninger har vi?

 • Når du er registrert hos oss, lagrer vi din kontaktinfo (inkl. navn, fødselsdato, personnummer, bostedsadresse, telefonnummer, e-postadresse), kjønn, hvor og når du fikk medlemskap og evt. hvor og når du ble døpt, sivil status og arbeidsstatus. Vi lagrer også skriftlig kommunikasjon fra oss til deg og evt. din familie.
 • Er du medarbeider, behandler vi i tillegg informasjon om nåværende og tidligere tjenester, og informasjon i forbindelse med administrering av ditt medarbeiderskap.
 • Dersom det gjelder barn og ungdom opp mot vår aktivitet, behandles opplysninger om barnets foresatte og kontaktopplysninger i tillegg til evt. sykdom/allergi og/eller annen nødvendig informasjon for å sikre barnets behov og sikkerhet.
 • Ved kontakt med omsorgstjenesten og/eller ved bønnebehov behandler vi også inngitt informasjon om dette.
 • Ved givertjeneste, lagrer vi ditt kontonummer og personnummer. (For de som ikke er øvrig registrert i menigheten på andre måter så opplyser vi om at vi lagrer din kontaktinfo (inkl. navn, adresse og evt. telefonnummer, e-post dersom dette er oppgitt i forbindelse med din gave)

Formålet med behandlingen – hva opplysningene brukes til

 • kontaktopplysningene brukes til å nå deg med informasjon.
 • vi rapporterer til fylkesmannen i forbindelse med krav om tilskudd.
 • ved deltagelse i ulike grupper rapporteres oppmøte i forbindelse med krav om støtte.
 • Ved samtykke om medlemskap i DFEF ung, eller PBU, rapporteres ditt navn, fødselsår og adresse inn i forbindelse med krav om støtte
 • i anonymisert form til statistikker
 • administrasjon av ditt evt. medarbeiderskap.
 • ditt kontonummer brukes av givertjenesten vår, og for innrapportering av gaver til skatteetaten.
 • Kontaktinfo og annen inngitt informasjon dersom du melder deg på et av våre arrangementer.

Hvor lenge opplysningene oppbevares

 • Medlem: Vi oppbevarer dine personopplysninger i vår menighetsdatabase så lenge du er registrert som medlem. Ved utmeldelse vil vi, dersom du ikke gir samtykke til noe annet, kun beholde basis kontaktinfo og dato for ditt medlemskap
 • Personer som har fått utført kirkelige handlinger i regi av Betania menighetssenter: Vi lagrer dato og sted for handlingen og involverte personers informasjon. Uten ekstra samtykke vil denne informasjonen kun være tilgjengelig for administrasjonsleder eller pastor(er). Disse dataene vil lagres så lenge menigheten eksisterer, i henhold til relevante lover.
 • Medarbeidere: Så lenge du har et aktivt medarbeiderskap lagrer vi kontaktinfo og informasjon om tjenesten. Ved avsluttet medarbeiderskap vil vi slette informasjonen om tjenesten, kontaktinfo slettes kun dersom medarbeideren ikke er medlem.
 • Ikke medlem: Alle opplysninger slettes når du sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede.
 • Barnearbeidet: Alle opplysninger slettes når den foresatte sender oss skriftlig ønske om dette, eller når vi ved revisjon ser at behovet og/eller hjemmel for lagring av dine opplysninger ikke lenger er tilstede. Om barnet ikke er medlem/tilhørig hos oss, slettes all informasjon dersom barnet ikke har deltatt de siste 6 mnd.
 • Kontoopplysninger slettes ved opphør av givertjeneste, men vi oppbevarer lovpålagt informasjon knyttet til skattefradragsordningen etter gjeldende regler.

Hvem deler vi opplysninger med

Systemleverandører:

 • Frivillige ledere og teamledere internt i organisasjonen kan ha tilgang til dine kontaktopplysninger, menighetstilknytning, og tjenestested.
 • Check-in: Om du melder deg på et arrangement i vår regi, vil tilgangen til informasjonen du gir kunne være delt med frivillige ledere og teamledere som jobber med det aktuelle arrangementet. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.
 • Solidus: Dersom du har givertjeneste til menigheten og/eller har gitt gaver som du ønsker skattefradrag for, behandles dine data knyttet til dette i Solidus sitt giverhåndteringssystem. Dine data er sikret og regulert av en godkjent databehandleravtale som er i henhold til GDPR.

Tilskuddsgivere

 • Kommunen og Fylkesmannen
  • Lister med personnummer på medlemmer hentes ut to ganger i året Dette blir ikke sendt elektronisk av sikkerhetsmessige årsaker, men oversendt på et kryptert lagringsmedium.
 • K-Stud
 • DFEF ung, eller PBU (Pinsevennenes Barne- og Ungdomsutvalg)
 • For de som har gjort at aktivt valg, registrerer vi ditt navn, fødselsår og adresse inn i DFEF ung eller PBU sitt medlemsregister via en sikret registreringsportal.

Hvordan vi beskytter opplysningene

Vi arbeider planlagt og systematisk med å ivareta informasjonssikkerhet. Vi har forskjellige tilgangsnivåer i systemet som sier hvilke opplysninger du som bruker kan se eller redigere. Tilganger gis kun basert på at vedkommende har direkte tjenestemessig behov for opplysningene.

Administrasjon av, og endringer i lagrede opplysninger

Det er viktig at kontaktopplysningene vi har registrert om deg er riktige og oppdaterte. Du kan be oss om å endre opplysninger om deg selv når det måtte passe for deg

Rettigheter

Som registrert hos oss har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve sletting, endring eller begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven, dersom du ønsker å benytte deg av denne retten.

Informasjon om barn

Opplysninger om barn lagres primært med info vedr. navn, fødselsdato, klasse, foresatte og deres kontaktinfo, i tillegg til informasjon om sykdom/allergier og annen informasjon som trengs for å gi barna et best mulig tilbud når de deltar i arrangementer for barn.

Kontaktopplysninger

Hvis du har spørsmål eller av andre grunner ønsker å komme i kontakt med oss i forbindelse med denne personvernerklæringen, kan du ta kontakt med

Betania menighetssenter ved administrasjonsleder Astrid E. Valborgland, Pastor Arve Bækkelund eller den av de som jobber opp mot barn og unge.