søndagsskolen

barn-fotball

Alle barn fra 3 år og oppover er velkomne på søndagsskolen. Søndagsskolen møtes samtidig som det er søndagsmøte, så sant det ikke er familiemøte.

På søndagsskolen vil barna møte trygge voksne som tar godt vare på dem og sammen lærer vi om Jesus.

Søndagsskolen følger et opplegg som heter Jesus Kids. Det kan du lære mer om her